Analyse data van de stichting, idu-cijfers, koppeling aan de ambities

Onderzoek naar/ updaten van documenten, wettelijke verplichtingen, schrijven van ambities op stichtingsniveau, zelfevaluatie van en door het bestuur, voorbereiden onderzoeksplan.