Rekenschap

Het bestuur legt continu uit wat de prestaties van de organisatie zijn, hoe deze geborgd zijn en op welke wijze ze dat volgens de maatschappelijke norm doet. Daarbij gaat het om de kwaliteit van het onderwijs, de bijdrage aan de regio, de inrichting van de Governance en de organisatie en het betrekken van de stakeholders bij het formuleren van beleid.

Ik ontwikkel voor u het traject (of delen hiervan) van interne en externe verantwoording. Met als resultaat dat alle partijen ((G)MR, Raad van Toezicht, de Inspectie en stakeholders) geïnformeerd en geënthousiasmeerd worden over de keuzes en resultaten van uw stichting.

Rekenschap Rekenschap Een gedegen interne en externe verantwoording