Analyseren van de inrichting en het functioneren van de Governance

Bij de VO-raad was ik voorzitter van de Commissie Intern Toezicht (2018).

Samen met de vakbond voor bestuurders, de OBV, en de vertegenwoordigers van de toezichthouders, de VTOI-NVTK, heb ik oplossingsrichtingen geformuleerd voor de korte en iets langere termijn als het in de samenwerking dreigt te gaan schuren of schuurt tussen (de) raden van toezicht en (het) bestuur.