Ontwikkelen besturingsfilosofie of strategie voor onderwijsinnovatie

Bij het formuleren van een innovatiestrategie is een belangrijk aandachtspunt het veranderen van mentale modellen. Daarmee ontstaat ruimte voor nieuwe ideeën en nieuwe perspectieven.

Voor een stichting met ca 3.000 leerlingen ontwikkelde ik een nieuwe organisatiestructuur en besturingsfilosofie, passend bij de ontwikkelingsfase van de organisatie. De organisatie ging naar een kleine top, waardoor er meer ruimte ontstond voor de leraar.

Ook werkte ik aan een vertaling naar professionaliseringstrajecten voor directie en middenmanagement en de ontwikkeling naar een strategisch personeelsbeleid. Van een functioneringsgesprekkencyclus naar HRM-beleid waar duurzame inzetbaarheid de richting bepaalt. Van ‘meedelen’ naar ‘vragen, het gesprek voeren en samen afspraken maken’, altijd met de ambities van de organisatie voor ogen.