Strategisch HRM-beleid

Aandacht voor wat medewerkers nodig hebben om de gestelde ambities te realiseren vereist strategisch HRM-beleid. Dit is essentieel voor het realiseren van schoolambities. Voor mijn opdrachtgevers ben ik hierin adviseur, klankbord en procesbegeleider. Met aandacht voor de kosten; de financiële en duurzame inzetbaarheid.

We werken naar een omslag van ‘werkdruk’ naar duurzame inzetbaarheid, waarbij medewerkers ondersteund worden in –de ontwikkeling van – hun kwaliteiten en motivatie. Met leiderschap, uitgewerkt naar alle betrokken leidinggevenden, directeuren en teamleiders,  die bekwaam en bewust zijn van hun nieuwe rol naar medewerkers en die gericht werken aan de doelen van de organisatie. Dit alles met oog voor welzijn; dit heeft vaak minder ziekteverzuim tot gevolg.

Voor een stichting met ca 3.000 leerlingen begeleidde ik het proces naar een lerende cultuur. De stichting werkt aan een open cultuur, waarbinnen iedereen in de school continu werkt aan verbetering door van en met elkaar te leren.

De directeuren zorgden in samenwerking met de teamleiders voor de doorontwikkeling en uitvoering van de visie, structuur en ruimte voor ontwikkeling in de teams. Hierbij was aandacht voor de resultaten en voor socialisatie en persoonsvorming van de leerling.

Door dit traject zorgen meer leraren nu voor vernieuwing in de lessen door samenwerken en het delen van ervaringen.