Updaten van de interne kwaliteitszorg

Voor een stichting van ca 3.000 leerlingen schreef ik het beleid voor kwaliteitszorg met een analyse van data in de brede zin van het woord. Ook stuurde ik het traject aan voor het tot stand komen van een jaarverslag.