Voorbereiden bestuursbezoek Inspectie

Onderzoek naar de mate van realisatie van ambities op stichtingsniveau, zelfevaluatie van en door het bestuur.

Bij een bestuurlijk visitatietraject van vier besturen met elk ca 2.000 leerlingen, was ik dagvoorzitter en schreef ik een adviesverslag.